เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  1. ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน

สำนักหอสมุดเบญญาลัยขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  1. กิจกรรมงานอาสา
  2. แบบประเมิน

สำนักหอสมุดเบญญาลัย ห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เปิดรับสมัครผู้ที่มีใจรักในการพิมพ์หรืออ่านหนังสือ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตหนังสือ E-Braille (อักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์) และ Daisy (หนังสือเสียงระบบดิจิตอล) ให้แก่ผู้พิการทางสายตา  คุณสมบัติ
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป - มีทักษะในการพิมพ์/อ่าน พื้นฐาน - มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคม - ไม่จำกัดเพศ และอายุ รับไม่จำกัดจำนวน, อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่องทางการสมัคร
1. สมัครโดยตรงที่สำนักหอสมุดเบญญาลัย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 149 หมู่ 6 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 2. สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย www.benyalai.in.th กดที่เมนู

  1. กิจกรรม การดำเนินงาน
  1. บทความยอดนิยม
  2. บทความล่าสุด