รูปหน้าเว็บสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อเฉลิม พระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีโดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ถ่ายทอดสดหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรสามัญศึกษา รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ ทางช่อง 186-200 (True Vision)

คลิกที่นี้