รูปหน้าเว็บ โครงการระบบ e-Learning

สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์ eDLTV นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสวงหากำไร โครงการ eDLTV ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่อย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหา โดยโครงการฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น

คลิกที่นี้