Bootstrap Example

ภาษาอังกฤษออนไลน์เก่งได้ด้วยตนเอง

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีความขยันและตั้งใจ รับรองว่าไม่มีอะไรยากเกินไปที่จะเรียนรู้ครับ เนื้อหาสาระในเว็บนี้ สร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เก่งได้ ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตนเองให้มากๆ การเรียนภาษาไม่ได้ง่ายหรือยากจนเกินไป ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วครับ

 รู้ทั้งข่าว เก่งทั้งศัพท์ต้องที่นี่ครับ
         ต่อมาเป็นเว็บไซต์ฝึกภาษาอังกฤษของไทยเราบ้าง จากสำนักข่าวบางกอกโพสต์ BangkokPost.com ข้อดีของเว็บไซต์นี้คือ การได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านข่าวสารต่างๆ ในบ้านเรา เป็นผลดีทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของข่าวได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงบริบทต่างๆ ของสังคมได้ด้วย โดยในเว็บไซต์จะมีหมวดหมู่ให้เลือกตามความสนใจ เช่น หัวข้อ Easy News จะเป็นการนำข่าวมาเรียบเรียงโดยใช้คำศัพท์พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับปานกลาง ส่วนหัวข้อ Really Easy News นั้นจะเป็นข่าวระดับง่าย ซึ่งในเนื้อหาจะมีการทำตัวหนาคำศัพท์ที่คาดว่าผู้อ่านจะไม่รู้ความหมายไว้ เมื่อนำเม้าส์ไปวางก็จะขึ้นความหมายของคำนั้นๆ พร้อมทั้งตอนท้ายของเว็บไซต์จะมีการสรุปความหมายของศัพท์ในเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วย

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเนื้อหา