Bootstrap Example

ภาษาอังกฤษออนไลน์เก่งได้ด้วยตนเอง

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีความขยันและตั้งใจ รับรองว่าไม่มีอะไรยากเกินไปที่จะเรียนรู้ครับ เนื้อหาสาระในเว็บนี้ สร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เก่งได้ ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตนเองให้มากๆ การเรียนภาษาไม่ได้ง่ายหรือยากจนเกินไป ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วครับ

Englishteststore.net เปิดคลังข้อสอบ เตรียมพร้อมลุยสนามจริง! 
         ส่วนใครที่ต้องการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน น่าจะเหมาะกับเว็บไซต์นี้ เพราะจะเน้นไปที่ข้อสอบเป็นส่วนใหญ่ มีการแยกย่อยตามหัวข้อ เช่น ข้อสอบการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด รวมไปถึงข้อสอบแกรมม่า นอกจากนี้ยังมีข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั้ง Toeic และ Toelf ซึ่งได้รวบรวมแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าไว้กว่า 1000แบบทดสอบ รวมถึงมีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้ด้วย ไฟล์ดาวน์โหลดจะแบ่งตามหัวข้อ เช่น Writing Tests, Toeic Tests, American or British English และอีกมากมาย หากใครต้องการฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลย

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเนื้อหา