รูปหน้าเว็บวิชาการ.คอม

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2543 (รวมเป็นระยะเวลา 14 ปี) โดยนักเรียนทุนโครงการ พสวท. 3 ท่าน อันประกอบด้วย

1. ผศ.ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผศ.ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ผศ.ดร. พิเชษฐ กิจธารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเนื้อหา