รูปหน้าเว็บ Bloggang

BlogGang เป็นบริการหนึ่งของเว็บไซต์ Pantip.com ที่จัดทำขึ้นโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีพื้นที่ส่วนตัว ในการสร้างสรรค์งานเขียนต่างๆ ของตนเองอย่างอิสระ ทั้งบอกเล่าเรื่องส่วนตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน แบ่งปันข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารต่างๆ ตามแต่ที่ผู้ใช้บริการแต่ละท่านต้องการ

นอกจากนั้น BlogGang ยังถือเป็นชุมชนออนไลน์ ที่เจ้าของ Blog สามารถติดต่อ เชื่อมความสัมพันธ์ กับเจ้าของ Blog อื่นๆ สร้างมิตรภาพดีๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต และเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

หากท่านสนใจที่จะสร้าง BlogGang สามารถทำได้โดย Log in สมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com จากนั้นท่านก็สามารถเริ่มสร้าง BlogGang กับเราได้ทันทีค่ะ

 

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข กับการใช้บริการ BlogGang ของเรานะคะ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเนื้อหา