โลกของคนตาบอด

คุณคิดว่าคนพิการคือใคร คุณเคยคิดไหมว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร โดยเฉพาะคนที่พิการทางสายตา ที่ถือว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจ  คนบางคนอาจบอกว่า “เป็นผู้ที่ได้ก่อกรรมทำเข็ญมาแต่ในอดีตชาติ จึงต้องมาใช้กรรมในชาตินี้” หรือคนที่เป็นหมอดูอาจบอกว่า“เป็นพวกที่มีหูทิพย์ ตาทิพย์ เห็นในสิ่งที่คนอย่างพวกเราไม่เห็น” แล้วถ้าเราเป็นคนตาบอด ที่ไร้ซึ่งการมองเห็น ลองคิดดูซิว่าจะทำอย่างไรกับชีวิต จะรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการจะเรียกร้องอะไรจากสังคมในฐานะที่เราเป็นคนตาบอด

 ดาวโหลดเอกสาร