ผู้เขียน: อุเชนทร์ เชียงเสน
การเมืองภาคประชาชน (DAISY 3)

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเมืองภาคประชาชน" ก็คือ องค์กรทางการเมืองในปัจจุบันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร เพื่อประชาชน เพื่อคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อใครคนหนึ่งคนใด เพราะถึงแม้จะเป็นขบวนการที่คู่ขนานไปกับระบอบประชาธิปไตย แต่นับวัน เจตจำนงและทัศนคติกลับเริ่มผกผันเปลี่ยนแปลง ไปตามทิศทางความเชื่อของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคสมัยที่บีบบังคับให้ต้องเลือก "เลือกข้าง"

ร่วมหาคำตอบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมืองมวลชนที่อธิบายถึง "ประวัติศาสตร์ความคิด" ของแต่ละกลุ่มองค์กรภายใต้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างละเอียดยิ่งนัก

วันที่เผยแพร่ : Dec 12, 2018
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวดหมู่ : Life
จำนวนหน้า : 367
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
9789740216308
245 a : Title
การเมืองภาคประชาชน (DAISY 3)
260 b : Name of publisher
มติชน
260 c : Published Year
2561
300 a : Total pages
367
520 a : Description
คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเมืองภาคประชาชน" ก็คือ องค์กรทางการเมืองในปัจจุบันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร เพื่อประชาชน เพื่อคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อใครคนหนึ่งคนใด เพราะถึงแม้จะเป็นขบวนการที่คู่ขนานไปกับระบอบประชาธิปไตย แต่นับวัน เจตจำนงและทัศนคติกลับเริ่มผกผันเปลี่ยนแปลง ไปตามทิศทางความเชื่อของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคสมัยที่บีบบังคับให้ต้องเลือก "เลือกข้าง" ร่วมหาคำตอบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมืองมวลชนที่อธิบายถึง "ประวัติศาสตร์ความคิด" ของแต่ละกลุ่มองค์กรภายใต้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างละเอียดยิ่งนัก

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้