ขอเชิญชวนประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันครบรอบ "วันก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชน"

avatar
ying
16 Nov 2020

สำนักหอสมุดเบญญาลัย  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญชวน
ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกธรรมิก” หรือ หัวข้อ “หากไม่มีผู้ก่อตั้งธรรมิกชนในวันนั้น”

ชิงนาฬิกาอักษรเบรลล์  ยี่ห้อ Citizen  จำนวน  13 รางวัล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...

SHARE ON SOCIAL MEDIA :