ผู้เขียน: พินิจ จันทรและคณะ
บันทึกแห่งสยามในหลวงกับพระอริยเจ้า

หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำหน้าที่เป็นพุทธมามกะ พระราชกรณียกิจทางด้านศาสนา และบันทึกพระราชปุจฉาธรรมกับพระอริยเจ้า พระเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและรู้จักกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชน พร้อมรวบรวมภาพหายากที่คนไทยหลาย ๆ คน อาจยังไม่มีโอกาสได้เห็น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ให้ผู้อ่านได้เก็บรักษาความทรงจำอันงดงามเกี่ยวกับพระองค์ท่านตราบนานเท่านาน

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
จำนวนหน้า : 232
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616- 210 -452-7
245 a : Title
บันทึกแห่งสยามในหลวงกับพระอริยเจ้า
260 b : Name of publisher
บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์จำกัด
300 a : Total pages
232
520 a : Description
หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำหน้าที่เป็นพุทธมามกะ พระราชกรณียกิจทางด้านศาสนา และบันทึกพระราชปุจฉาธรรมกับพระอริยเจ้า พระเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและรู้จักกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชน พร้อมรวบรวมภาพหายากที่คนไทยหลาย ๆ คน อาจยังไม่มีโอกาสได้เห็น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ให้ผู้อ่านได้เก็บรักษาความทรงจำอันงดงามเกี่ยวกับพระองค์ท่านตราบนานเท่านาน

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้