ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตและบริการสื่อฯ ให้แก่บุคลากรจากประเทศกัมพูชา
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตและบริการสื่อฯ ให้แก่บุคลากรจากประเทศกัม..

เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก..

17 March 2020

สิทธิด้านการแพทย์ของคนพิการ
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

สิทธิด้านการแพทย์ของคนพิการ

คนพิการสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า (บัตรทองคนพิการ ท.74) ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยติดต่อหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใกล้บ้านทุกแห่ง

10 March 2020