ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง
created by Benyalai Admin

Benyalai Admin

ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิฯโดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค      &n..

20 October 2020

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง Web admin  จำนวน 1 อัตรา
created by Benyalai Admin

Benyalai Admin

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง Web admin จำนวน 1 อัตรา

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ชื่อตำแหน่ง : พนักงาน Web Admin จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท..

08 October 2020

ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง พนักงานออกแบบสื่อเทคโนโลยี
created by Benyalai Admin

Benyalai Admin

ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง พนักงานออกแบบสื่อเทคโนโลยี

ประกาศ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำ..

01 October 2020