ผู้เขียน: พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติโดย...พุทธทาสภิกขุ
ตามรอยพระยุคลบาท (ทศพิธราชธรรม) เฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา

"ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม" เล่มนี้ รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)" ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "ธรรมะสำหรับพระราชา" หรือ "ทศพิธราชธรรม" ซึ่งพสกนิกรทั้งหลายสามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ ภายในเล่มถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบและข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
จำนวนหน้า : 155
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-03-0321-2
245 a : Title
ตามรอยพระยุคลบาท (ทศพิธราชธรรม) เฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา
260 b : Name of publisher
ธรรมสภา
300 a : Total pages
155
520 a : Description
"ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม" เล่มนี้ รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)" ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "ธรรมะสำหรับพระราชา" หรือ "ทศพิธราชธรรม" ซึ่งพสกนิกรทั้งหลายสามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ ภายในเล่มถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบและข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้