ผู้เขียน: สุวิสุทธิ์
70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี

ขึ้นชื่อว่า "ความรัก" ล้วนเป็นสิ่งสวยงามที่แม้จับต้องไม่ได้ หากแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก และความรักนั้น ยังมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่นักในการเปลี่ยนแปรไปในทางที่ดีขึ้น เฉกเช่น "70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี" เล่มนี้ ที่ได้นำเสนอเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นต้นแบบแห่งรักแท้ เพื่อทุ่มเทรักนั้นคืนให้แด่ประชาชน

โดยเนื้อเรื่องบอกเล่าตั้งแต่ความรักเริ่มต้นขึ้นดังหนุ่มสาวทั่วไป และเป็นไปตามครรลองคลองธรรมอันน่ายกย่อง กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงอย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอันหนักอึ้งในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ ที่ต้องดูแลบ้านเมืองในแต่ละยุค จนสามารถพาประเทศไทยพ้นผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดพกบกพร่อง ทั้งสองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทั้งในด้านความรักที่มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขในแผ่นดิน

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 240
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-526-642-0
245 a : Title
70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี
260 b : Name of publisher
ปัญญาญาณ
260 c : Date of publication
พฤศจิกายน 2559
300 a : Total pages
240
520 a : Description
ขึ้นชื่อว่า "ความรัก" ล้วนเป็นสิ่งสวยงามที่แม้จับต้องไม่ได้ หากแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก และความรักนั้น ยังมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่นักในการเปลี่ยนแปรไปในทางที่ดีขึ้น เฉกเช่น "70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี" เล่มนี้ ที่ได้นำเสนอเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นต้นแบบแห่งรักแท้ เพื่อทุ่มเทรักนั้นคืนให้แด่ประชาชน โดยเนื้อเรื่องบอกเล่าตั้งแต่ความรักเริ่มต้นขึ้นดังหนุ่มสาวทั่วไป และเป็นไปตามครรลองคลองธรรมอันน่ายกย่อง กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงอย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอันหนักอึ้งในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ ที่ต้องดูแลบ้านเมืองในแต่ละยุค จนสามารถพาประเทศไทยพ้นผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดพกบกพร่อง ทั้งสองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทั้งในด้านความรักที่มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขในแผ่นดิน

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้