ผู้เขียน: หอศิลป์พุทธะ (Buddha Art Gallery)
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน

"หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน" เล่มนี้ จัดทำโดย "หอศิลป์พุทธะ (Buddha Art Gallery)" เป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เเละพระราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ควรค่าแก่การนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินชีวิตของเราพสกนิกรทุกคน

วันที่เผยแพร่ : Jan 20, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 184
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-03-0685-5
245 a : Title
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน
260 b : Name of publisher
ธรรมสภา
300 a : Total pages
184
520 a : Description
"หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน" เล่มนี้ จัดทำโดย "หอศิลป์พุทธะ (Buddha Art Gallery)" เป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เเละพระราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ควรค่าแก่การนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินชีวิตของเราพสกนิกรทุกคน

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้