รับบริจาคหนังสือ Share For​ the​ Blind

avatar
Benyalai Admin
03 Jul 2020

สำนักหอสมุด​เบญญา​ลัย​รับบริจาคหนังสือ​ เพื่อนำมาเป็นต้นฉบับในการผลิตสื่อหนังสือเสียง​ หนังสืออักษรเบรลล์​ สำหรับคนตาบอด
(รับทั้งหนังสือเก่าและหนังสือใหม่)​

ประเภทหนังสือ

SHARE ON SOCIAL MEDIA :